НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Інформація про орган

 

Згідно з рішенням Комісії від 26.01.2012 р. № 173 утворено Прикарпатське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з центром розміщення у м. Івано-Франківськ, повноваження якого поширюються на Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку та Хмельницьку області.

 

 

Структура територіального управління:

 

Відділ нагляду та контролю за ринком цінних паперів

 

Відділ нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Хмельницькій області

 

Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Тернопільській області

 

Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Чернівецькій області

 

 

Штатна чисельність працівників – 21

 

 

Економічна довідка регіону:

 

 

            Економіка Івано-Франківської області — це потужний паливно-енергетичний комплекс та машинобудування, харчова і деревообробна промисловість, туризм. Регіон, багатий на корисні копалини та рекреаційні ресурси. Івано-Франківщина володіє десятою частиною всіх лісових ресурсів України.

 

Промисловість є однією з провідних галузей економіки області. Тут переважає недержавний сектор, частка якого у загальному обсязі виробництва складає 94,2%.На території області розташовані такі гіганти: ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ПАТ «Укрспецтрансгаз», ПАТ «Івано-Франківськцемент», ПрАТ «Лукор», а також ПАТ «Прикарпаттяобленерго», ПАТ «Івано-Франківський арматурний завод», ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», ПАТ «Живиця», ПАТ «Івано-Франківський лісокомбінат», магістральні газопроводи «Прикарпаттрансгаз», підприємства «Долинанафтогаз» і «Надвірнанафтогаз».

 

Протягом останніх років триває стійка тенденція зростання обсягів виробництва промислової продукції в хімічній та нафтохімічній промисловості, що зумовлено, насамперед, оптимальним завантаженням потужностей нафтохімічного комплексу ПрАТ “Лукор”, де суттєво зросли обсяги випуску поліетилену, етилену, пропілену, бензолу та іншої продукції.

 

Особливе значення займає Бурштинська ТЕС, що значною мірою визначає експортний потенціал України в електроенергетичній галузі. Майже 15 відсотків промислового виробництва області складає частка Бурштинської ТЕС. Тут встановлено 12 енергоблоків загальною потужністю 2300 МВт. Основне технологічне паливо – вугілля вітчизняних вугільних басейнів, допоміжне – природний газ та мазут.

 

Пріоритетною в області є деревообробна промисловість, яка займає одне з провідних місць на загальнодержавному рівні. Ця галузь однією з перших досягла стабілізації і протягом трьох останніх років нарощує обсяги товарної продукції. Характерним для неї є переорієнтація виробництва і зміна номенклатури виробів. Нарощування їх випуску відбувається переважно на підприємствах лісопилення, виробництва будівельних деталей з деревини і плит на деревній основі, фанери, паперу та картону, меблевої промисловості. Суттєвий внесок у збільшення обсягів виробництва в галузі щорічно здійснюється СП “Інтерплит”, створеним на базі частки майна ВАТ «Надвірнянський лісокомбінат» та ПАТ «Івано-Франківський лісокомбінат».

 

Відомим є також хутрове виробництво у Тисмениці. ВАТ “Хутрофірма “Тисмениця” володіючи власними можливостями сучасного дизайну, удостоєне вагомих міжнародних призів, щорічно отримує медалі та дипломи за кращі моделі, є постійним учасником Франкфуртського міжнародного ярмарку.

 

Спільно з іноземними партнерами в області реалізовано ряд великих інвестиційних проектів. Завдяки інвестиціям технологічно оновлено ряд виробництв на низці підприємств деревообробної, легкої, хімічної, харчової та переробної галузей промисловості. А марка спільних підприємств "Тикаферлюкс", "Вінісін", "Інтерплит" та багатьох інших відома далеко за межами України. Ці приклади переконливо свідчать про привабливість регіону для інвесторів, наявність сприятливих умов для ефективного освоєння інвестицій.  

 

Туризм – одна із найбільш перспективних галузей економіки Івано-Франківщини. Область має об’єктивні і вагомі передумови для її розвитку: природно-кліматичний потенціал, мальовничі ландшафти, чисте повітря, цілющі мінеральні води, привабливі туристичні маршрути, збережені національні традиції і фольклор, архітектурні пам’ятки, рекреаційні можливості. Природа Українських Карпат має визначальне значення для розвитку туризму та рекреації в усі пори року.

 

 

 

            Хмельницька область спеціалізується на сільськогосподарському, електротехнічному машинобудуванні, цементній, цукровій, целюлозно-паперовій промисловості; сільське господарство – на зерновому господарстві і м’ясо-молочному тваринництві. Головну роль у виробництві промислової продукції грає електроенергетика, насамперед це Хмельницька АЕС. Друге місце посідає харчова промисловість. Ґрунтуючись на місцевій сільськогосподарській сировині, в області розвивається цукрова, спиртова, тютюнова, плодоовочева, кондитерська промисловість.

 

Серед підприємств машинобудування виділяються ПАТ «Укрелектроапарат», що спеціалізується на випуску силових трансформаторів, Кам’янець-Подільський завод сільськогосподарських машин та інші.

 

 

В наші дні економіка Хмельницької області продовжує свій розвиток. Цьому сприяють її природні багатства, родовища корисних копалини і мінеральних ресурсів. На сьогодні розвідані близько 260 родовищ корисних копалини, експлуатація яких служить ефективному функціонуванню фарфоро-фаянсової галузі, виробництва будівельних матеріалів. Одним з найбільш перспективних напрямів розвитку мінерально-сировинної бази в області є освоєння родовищ графіту, які виявлені на північному сході області.

 

Область має значні запаси лікувальних і столових вод. Вже розвідані і досліджені родовища мінеральних вод: Збручанське, Зайчиковське, Маковське типу «Нафтуся», Теофіпольське типу «Миргородська», 10 родовищ столових вод.

 

 

 

Тернопільська область є аграрно - промисловим регіоном. До найбільш важливих галузей народного господарства області відносяться:

- сільське господарство;

- харчова промисловість;

- будівництво;

- машинобудування і металообробка;

- легка промисловість;

- промисловість будівельних матеріалів;

- торгівля.

 

Провідне місце серед галузей промисловості області займає харчова, така, що переробляє сільськогосподарську сировину. У ній виділяються: цукрова, м’ясна, молочна, спирто - горілчана, кондитерська, інші галузі. За обсягами виробництва і реалізації продукції лідером є цукрова промисловість.

 

Найбільш інвестиційно-привабливими сферами сьогодні в області є транспорт, сільське господарство, харчова промисловість, торгівля, житлове будівництво.

 

Політика євро інтеграції, глобалізація економічних процесів, вступ України до Світової організації торгівлі відкривають нові можливості для підприємств Тернопільщини, як суб’єктів іноземного інвестування та торгово-економічного співробітництва.

 

 

 

Чернівецька область  відноситься до категорії індустріально-аграрних. Поряд із традиційними галузями промисловості — легкої, харчової, деревообробної — розвинуті хімічна, металообробна галузі, приборо - і машинобудування. Регіон є могутнім інтелектуальним і виробничим потенціалом; дає 100% загальноукраїнського виробництва апаратури для нафтопереробної промисловості (ТОВ "Чернівецький машинобудівний завод").  Серед акціонерних товариств, потенційно впливаючих на економіку області, можна виділити ПрАТ "Імпульс", яке займається виготовленням меблів, ПрАТ "Буковинапродукт", що переробляє сільськогосподарську продукцію.  

 

Сприятливі агро кліматичні умови, оптимальне сполученні тепла і вологи, зумовлюють в Чернівецькій області розвиток багатогалузевого сільського господарства. Провідними галузями сільського господарства в Чернівецькій області є виробництво зернових культур, картоплі, цукрового буряка, овочів і соняшника, а також м’яса, молока, яєць і вовни.

 

 Важливе значення в економічному і соціальному розвитку області зіграють ліси. Основними лісовими породами виступають ялина, бук, ялиця і дуб.  

 

По своєму географічному положенню, багатим рекреаційним ресурсам, культурному потенціалу Чернівецька область є привабливим регіоном для розвитку міжрегіональної і міжнародної співпраці, туризму.


← Назад
Вхід


Зареєструватися

Новини ТУ

 • 18.07.2014 Скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ “Розбуд”

  Детальніше →
 • 18.07.2014 Зупинено обіг акцій ПАТ “Путильський лісокомбінат”

  Детальніше →
 • 11.07.2014 Скасовано реєстрацію випуску акцій ПАТ “Шепетівський міжрайагропостач”

  Детальніше →
 • 04.07.2014 Зупинено обіг акцій ПАТ "БЕРІЗКА"

  Детальніше →
 →